In the trap of time
Време?
by Пламен Четелязов

Има ли време изобщо? Минало не съществува. То е изчезнало, пропаднало в бездната на безвъзвратното. Бъдещето не съществува. То се заражда в безкрайните вероятности, но не е истина, докато не узрее и не бъде обрулено от вятъра на реалността. Тогава ние сме същества, които съществуват само и единствено в настоящето. А какво представлява настоящето? Миг, застинал между безвъзвратното и безкрайните вероятности. Колко несигурно. Колко нереално. Щом няма бъдеще и минало, тогава не съществува и настояще. Възможно ли е и миналото, и бъдещето, и настоящето да са едно цяло - един общ енергиен поток, разлят като боя върху платното на всичко, което е. Дали е разлят със смисъл. Дали има бог, който рисува върху това платно съдбата на Вселената. Не знам...