In the trap of time
Паноптикон
by Рене Карабаш

* Паноптикон е вид затвор, сграда проектирана от английския философ и социален теоретик Джеръми Бентам, през 1785 г. Концепцията на проекта е да позволи само един наблюдател/надзирател/ да наблюдава всички затворници, без да разбират, че са наблюдавани, което самият Бентам нарича "чувство за невидима вездесъщност". Самият той описва "Паноптикон" като "нов начин да се добие власт на съзнанието над съзнание в степен, безпримерна до този момент.

Не, ти още не разбираш, че ние никога няма да сме равни в тази слепоочна любов и то не защото има хиподрум, или защото в два живота ти бе Каин а на мен се падна Авел да пребъда,а просто защото, когато две деструктивни сили, чието триене според Юнг може да създаде съвършенство, се сблъскат, едната помита другата необратимо.
Помни. В централната кула на паноптикона ни може да има само един надзирател и чувството за невидима вездесъщност да е мое или твое.
Никога на двама ни.