In the trap of time
Трак трак трак
by Росица Гърджелийска

На село. Вървя по улица. Изсъхнал орех. Три гарги стоят на три отделни клона, всеки хванал с крак по един орех и в перфектен синхром чукат по черупките трак, трак, трак. Не мога да откъсна поглед, докато една от тях не спря. Тя ме погледна и заплашително започна да грачи срещу мен. Изплашена и озадачена продължавам напред. Зад мен трите гарги, на трите клона в синхром продължавата своето трак, трак, трак.