В капана на времето
Дяволският мост
от Никола Николов

Някога светът бил разделен на две части. Едната била на добрите сили, а другата на злите. Царят на добрия свят бил любопитен, затова искал да построи мост. Изпратил трима работници. През деня мостът се строил, а през нощта се рушил. Така било, защото тази земя била на тъмните сили. Край моста живяла най-красивата жена на име Иванка. Царят отишъл при Дявола и го попитал какво трябва да стори, за да може да изгради моста. Дяволът казал, че трябва да се вгради най-красивата девойка. Царят се сетил за Иванка. Той отишъл при нея и казал да пие с шепи от река Арда. Така и станало. Основите на моста били вече там, тя отишла, загребала със златни шепи и започнала да пие. Видяла, че строителите я заграждат постепенно. Отронила сълза. Накрая я заградили изцяло. Затова царят нарекъл този мост Дяволския мост. И до ден днешен се вярва, че там има красива девойка.

 

 

 

Свържи се с нас