Още 5 минути
Цифрите на другия живот
от Добринка Славова

Когато си горе, мислиш за цифрите по друг начин. Искаш да се качиш на върха до шест дни, искаш да преминеш онази скала до четири часа. Сега трябва да събереш сили за тази цепнатина – още пет минути и ще си от другата страна. 
Защо е толкова невъзможно и другите да разберат тези цифри? Не може 4+4 винаги да прави едно и също –веднъж ще са бисквити, друг път ще са усмивки. 
Не е трудно, когато ги живееш.
Дали проблемът им е в това, че стоят долу, в ниското? Нямат очи да погледнат нагоре, да усетят прехода, а не статистиката.

Не бяха много хората, които можеха да видят тази дълбочина и да повярват, че той може да я прескочи. Не бяха достатъчно хора, бяха повече счетоводители.
Сега не знаеше какво се случва долу, но можеше да предположи. Колко много счетоводители познава – май бяха към 5 милиона.

Колко дни минаха, нали 4+4 можеше и да е подготовка? Жесток момент – реши, че 4+4 е надеждата, че още един ден и те ще дойдат. Още пет минути си представяше какво още предстои и сърцето му не издържа.

Свържи се с нас