Black Sea Carp
22-04-2021  
Южни страсти  
by Виктория Баръмова
25-04-2021  
Люспести смелчаги  
by Евгения Динева
30-04-2021  
Легендата за черноморския шаран  
by Любомир Янчев
04-05-2021  
Внимавай какво си пожелаваш  
by Мартин Лазаров
04-05-2021  
Блажено невежество  
by Момчил Коритаров
05-05-2021  
ИЗДИРВА СЕ ЧЕРНОМОРСКИЯ ШАРАН  
by Габриела Нейчева
06-05-2021  
Като по вода  
by Светослава Хараламбова
06-05-2021  
Когато много кълве  
by Светослава Хараламбова
07-05-2021  
Черноморски шаран  
by Диана Николова
12-05-2021  
Аз съм баракуда  
by Максим Делчев