Varna and its twin cities
Бар Селона
by Максим Делчев

Пол напрегнато бършеше чашите зад бара. Отдавна бяха сухи, но трябваше да запълни някак времето до момента на първите клиенти. Пол остави чашите и се запъти към табелата на входа, на която с големи букви искреше „Бар Селона“. Погледна я гордо и се прибра обратно.

След което натроши лед, наряза лимони и си припомни няколко важни коктейла от наръчника, който беше поръчал от Барселона. Прехвърли празния шейкър, репетирайки за довечера. Всичко беше готово. Една идея още трябваше да се настрои музиката и всичко щеше да е прекрасно. За първата вечер беше приготвил плейлиста – малко суинг, малко джаз, малко класическо испанско фламенко.

В този момент вратите на бара изскърцаха и се появиха и първите трима клиенти. Пол ги позна и сърцето му прескочи няколко удара. Познаваше ги добре и знаеше, че ако успее да спечели точно тях тримата – всички щяха да разберат за Бар Селона. Тримата клиенти седнаха на една крайна маса и погледнаха към бара.

И тогава единият се провикна: Павка, мойто момче – сипи по една голяма мастика (от нашата) и направи по един таратор. Ама, както баща ти го правеше, без да ми стържеш краставиците. И спри тази музика и пусни да гледаме мача, че е финалът за купата.

Павел въздъхна, пълнейки с една ръка шейкъра с кисело мляко, вода и краставици, а с другата ръка сипваше мастиката. Бяха минали само няколко седмици, откакто пое кръчмата на село от баща си, и знаеше, че няма да е лесно. Но се усмихна. Някой ден ще стигнем и до Бар Селона.