On the road again
Онази
by Рене Карабаш

След Онази ще се ожени за първата срещната жена. Тя ще му прави закуски и вечери, ще глади ризите му и ще го целува за довиждане. Родителите му ще я обожават. Такава ще е тази, не като Онази. Ще му роди две слънца, на които той ще купува книги, които ще нарича с умалителни имена и ще ги разхожда по щраусови ферми, с надеждата случайно да види Онази там. 

Един ден, докато се боричка с децата, след дългия работен ден, на чисто новия диван, ще падне снимка на жена от нафталиновото му сако, с което не се раздели след последната среща с Онази. 

- Тате, коя е тази жена?

Тогава Онази ще завали проливно в него. Лицето му ще се заоблачи. Улуците на къщата ще се престорят на вени, по които Онази буйно ще потече. Ще носи със себе си кал и листа от всички години, в които двамата не са били, от всички есени, след които летата спряха да бъдат испански, и спряха да бъдат лета. Ще се влее Онази в запушените шахти на сърцето му. Тихо ще прокапе покривът върху него и Онази ще се спусне към устата му като малка капчица пот. И отново:

- Тате, коя е тази жена?

- Тази ли... Тя е всички жени взети заедно и нито една от тях. Сега кой иска да играе на криеница?