А сега накъде?
Правилно решение
от Далина Григорова

Шестнадесетгодишното момче Алекс Дженард решило само да поеме по своя житейски път.
Вървяло, вървяло и изведнъж видяло, че пътят преминавал в две разклонения. В далечината на първото разклонение се виждало невероятно красиво място, където всичко било от кристали, а в другата посока - момиченце, което се давело в буйна река.
Алекс, без да му мисли много, се затичал към реката и спасил момиченцето.
То му било безкрайно благодарно и обещало да му върне услугата.
На вечерта на Алекс му се присънил Господ. Момчето помолило Господ да му даде някакво изпитание, с което да докаже, че е добър и праведен човек, а Той му отвърнал:
- О-о, момчето ми, та аз вече ти го дадох! Помниш ли, че спаси онова момиченце?
То не беше дете, а фея, преобразена като момиченце и когато я спаси, ти получи моята благословия!
Щом чул това Алекс се замислил и казал:
- Чак сега разбрах! Аз съм добър по душа и няма нужда да се доказвам.

Свържи се с нас