А сега накъде?
На улицата в полунощ
от Реши М.

От заведението на ъгъла излизат трима младежи. Две момчета и едно момиче. Момичето се отдалечава, за да говори по телефона, а другите двама в това време заминават нанякъде. Тя спира да говори, оглежда се наоколо и вижда, че са си заминали. После свива рамене и сяда на бордюра. Вади и пали цигара. Изражението ѝ се изменя от равнодушно към объркано и от объркано към ядосано. Вади си телефона и звъни на някого. Не чувам разговора, но виждам как стиска зъби и очите ѝ бавно се пълнят със сълзи. Обаждането приключва. Допушва малкото останало от цигарата, бърше си очите и се качва в такси. Накъде ли? И защо я оставиха там сама?